image
บริการให้คำปรึกษาครบวงร
บริการให้คำปรึกษาด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงด้านช่องทางการจัดจำหน่าย โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมถึงบริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โลโก้สินค้า สื่อโฆษณา ที่มีสไลต์เป็นเอกลักษณ์ตรงตามความต้องการของลูกค้า
image
บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุสินค้า
บริการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ร่วมกันระหว่างลูกค้าและเอเมิร์ซ โดยนักวิจัยมืออาชีพและเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มีความทันสมัยและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า บริการบรรจุเครื่องสำอาง
image
บริการขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง
.บริการยื่นจดแจ้งเอกสารรับรองต่างๆ สำหรับการจัดจำหน่ายสินค้าทั้งในไทยและต่างประเทศ อาทิเช่น เอกสาร อย. กระทรวงสาธารณสุข, เครื่องหมายการค้า, สิทธิบัตร ซึ่งสามารถช่วยประหยัดเวลาและลดความเสี่ยงในการยื่นจดแล้วไม่ผ่านได้
image
บริการส่งมอบสินค้า
บริการแพคของ ส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าของคุณได้อย่างรวดเร็วและมีมาตรฐาน สามารถติดตามได้อย่างเป็นระบบ โดยบริการส่งมอบสินค้าทั้งในไทยและต่างประเทศ
 
 
 

 

image
1. ลูกค้าเลือกสูตรและผลิตภัณฑ์
ลูกค้าสามารถเลือกสูตรผลิตภัณฑ์ที่ต้องการด้วยตนเอง หรือสามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของบริษัทได้ เมื่อได้สูตรผลิตภัณฑ์ที่ต้องการแล้วสามารถร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อปรับปรุงสูตรร่วมกับนักวิจัยมืออาชีพ หรือสั่งผลิตภัณฑ์ขนาดทดลองผ่านทางเว็บไซต์หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าได้ทันที
image
2. จัดส่งใบเสนอราคาและจ่ายค่ามัดจำ
เมื่อลูกค้าพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์และสนใจทำแบรนด์ร่วมกับเราแล้ว ลูกค้าสามารถกำหนดจำนวนการสั่งผลิตและเลือกบรรจุภัณฑ์ได้ทันที หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะจัดทำใบเสนอราคา พร้อมแจ้งรายละเอียดทั้งหมดให้ลูกค้าให้ทราบ เพื่อให้ลูกค้าชำระค่ามัดจำสินค้าก่อนสั่งผลิต
image
3. ออกแบบโลโก้ บรรจุภัณฑ์ สื่อโฆษณา
หลังจากลูกค้าได้ชำระเงินมัดจำเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ของเราจะเริ่มดำเนินการออกแบบ โลโก้ บรรจุภัณฑ์ สื่อโฆษณา เว็บไซต์ ฯลฯ ตามคอนเซปต์ที่ลูกค้ากำหนด หรือในกรณีที่ลูกค้ายังไม่มีคอนเซปต์ที่ต้องการ สามารถปรึกษาร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้สไลต์ที่ตรงตามความต้องการที่แท้จริง 
image
4. เสนอแบบให้ลูกค้าและปรับแก้
หลังจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายกราฟิกออกแบบงานทเสร็จ จะมีการส่งตัวอย่างงานท้้งหมด เพื่อให้ลูกค้าพิจารณาในเบื้องต้นก่อน โดยหากลูกค้ายังไม่พึงพอใจ สามารถทำการปรับแก้งานได้ เมื่อลูกค้าได้แบบที่ต้องการแล้ว บริษัทจะส่งลูกค้าทำการยืนยันสี ชนิดกระดาษ ชนิดบรรจุภัณฑ์อีกครั้งก่อนดำเนินการสั่งพิมพ์
image
5. ดำเนินการจดแจ้งและเอกสารต่างๆ
เมื่อกระบวนการข้างต้นเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่จำดำเนินการขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง, เอกสาร อย. กระทรวงสาธารณสุข, เครื่องหมายการค้า ฯลฯ ภายใต้ชื่อแบรนด์ของลูกค้าเอง
image
6. เข้าสู่กระบวนการผลิต
ในกรณีที่ลูกค้าสั่งผลิตสินค้าเป็นครั้งแรก บริษัทจะใช้ระยะในการผลิตเวลาประมาน 30 วัน และในกรณีที่ลูกค้าต้องการสั่งรอบต่อไปจะใช้เวลาดำเนินการเพียงไม่เกิน 15 วันทำการ
image
7. ลูกค้าชำระเงินส่วนที่เหลือ
เมื่อบริษัทสินค้าดำเนินการผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะติดต่อกลับไปอีกครั้ง เพื่อให้ลูกค้าชำระเงินมัดส่วนที่เหลือก่อนทำการส่งมอบสินค้า
image
8. จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าพร้อมจำหน่าย
เมื่อลูกค้าได้ชำระเงินส่วนที่เหลือครบแล้ว บริษัทจะทำการส่งสินค้าตามคิวของการจัดส่งในรูปแบบพร้อมจำหน่าย โดยใช้ระยะเวลาไม่เกิน 3 วันทำการ
Powered by MakeWebEasy.com