image

ประวัติความเป็นมา

บริษัท เอเมิร์ซ จำกัด เป็นบริษัทขายเครื่องสำอางและอาหารเสริมออนไลน์ ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560  โดยมีการรวบรวมประสบการณ์การขายเครื่องสำอางแบบขายตรงผ่านร้านค้า ขายตรงชั้นเดียว ขายตรงแบบหลายชั้น (MLM) จนสามารถสรุปได้ว่ากรรมวิธีคือขายได้ดีและเหมาะสมกับประเทศไทยก็คือการขายตรงออนไลน์ชั้นเดียว เดิมทีบริษัท เอเมิร์ซ จำกัด รับสินค้ามาจากโรงงานที่รับจ้างผลิต (OEM) หลายโรงงานแต่พบว่าโรงงานเหล่านั้นไม่สามารถตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆ เช่น คุณภาพ การปรับเปลี่ยนวัตถุดิบเพื่อทดสอบสูตร ระยะเวลาในการส่งสินค้า ปัญหาจากสินค้าไม่ตรงคุณภาพ ราคา 

กลุ่มผู้บริหารบริษัท เอเมิร์ซ จำกัด จึงเล็งเห็นว่าการเปิดโรงงานของตนเองที่เราสามารถควบคุมสิ่งต่างๆ, สามารถช่วยตอบโจทย์เรื่องที่เคยเป็นปัญหาได้ทั้งหมด และยังเล็งเห็นว่าหากเราเป็นผู้ผลิตเอง ยังสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้ โดยเฉพาะในปัจจุบันการขายออนไลน์เป็นที่นิยมมากขึ้นทำให้เห็นโอกาสที่จะสามารถพัฒนาโรงงานไปสู่ความเป็นเลิศในด้านการสร้างสรรค์และการบริการได้

 

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอเมิร์ซ จำกัด ก่อตั้งปี พ.ศ. 2561 เป็นผู้ผลิตเครื่องสำอาง ด้วยความมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมความงามชั้นเลิศสู่ผู้บริโภค จนเป็นที่ยอมรับและรู้จัก ด้วยวิสัยทัศน์และกลยุทธ์การบริหารงานด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญแบบมืออาชีพ โรงงานผลิตที่ได้มาตรฐาน สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ที่ต้องการผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์สินค้าของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้เรายังได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยหลักจริยธรรม ทั้งด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์สูตรพิเศษเฉพาะแบรนด์  เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย

 


 

Powered by MakeWebEasy.com